23 november 2007 15:00

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Peru

Som ett led i strategin att utöka sin verksamhet i Latinamerika har Securitas ingått avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Forza S.A. med dotterbolagen Forza Alarmas och Forza Amazonica i Peru. Enterprise value uppskattas till 94 MSEK (44 MPEN). I överenskommelsen ingår en option att förvärva kvarvarande 10 procent till en pris baserat på det finansiella resultatet den 31 december 2010.

Forza har en årlig försäljning på cirka 160 MSEK (75 MPEN) och är en av de fyra största säkerhetsleverantörerna i Peru. Forza har sin bas i Lima, med en stark närvaro i gruvsektorn i inre delen av landet. Företaget har cirka 3 200 anställda.

Säkerhetsmarknaden i Peru har ett uppskattat värde av cirka 2 400 MSEK
(1 140 MPEN) och förväntas växa med åtta procent årligen på kort sikt.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 december 2007.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.