01 oktober 2010 10:00

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Thailand

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget ESC and SSA Guarding Company i Thailand. Enterprise value uppskattas till 27 MSEK (115 MTHB).

ESC and SSA Guarding Company har årlig försäljning på cirka 40 MSEK (170 MTHB) och cirka 1.400 anställda. Företaget är fokuserat på bevakning och har verksamhet i hela Thailand.

Thailand har en stor, mycket fragmenterad säkerhetsmarknad och väktarbevakning ses som den huvudsakliga delen inom trygghet och säkerhet.

Securitas etablerade sig i Thailand i april 2009, och har idag cirka 400 medarbetare och en växande verksamhet, huvudsakligen i Bangkokområdet. Med detta förvärv stärker Securitas sin verksamhet både vad gäller kundbas och nationell täckning.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 oktober 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl. 12.00.

 

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.