03 maj 2002 09:00

Securitas nya incitamentprogram för anställda slutfört

Det totala programmet uppgår till 443,5 MEUR. Securitas AB har utgivit fyra konvertibellån på 110,87 MEUR vardera, till ett fristående för ändamålet särskilt bildat bolag, Securitas Convertible 2002 Holding S:A, i vilket de anställda tecknat sig för aktier.

Referenspriset för Securitasaktien vilket bestämdes av genomsnittlig slutkurs under perioden 24 till 30 april, fastslogs till 186,90 SEK. Växlingskursen Euro - SEK fastslogs till 9,23 SEK. Detta ger en konverteringskurs av 20,30 Euro på första konvertibellånet. Den andra, tredje och fjärde serien kommer att ha en konverteringskurs på 24.30 EUR (20% premium), 28,40 EUR (40% premium) och 32,40 EUR (60% premium). Programmet och konvertibellånen löper till maj 2007.

Utspädningseffekten blir 4.75 % av aktiekapitalet och 3.34 % av rösterna mätt efter full konvertering av existerande utestående konvertibellån.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.