16 april 2010 09:00

Securitas publicerar årsredovisning för 2009

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2009 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 19 april och distribueras till de aktieägare och intressenter som beställt den via Securitas hemsida, http://www.securitas.com/sv/Investerarrelationer/Bestall-och-prenumerera/ Årsstämman hålls den 4 maj 2010 kl. 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel.010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.