04 februari 2013 13:00

Securitas stärker sin position i Uruguay

Securitas har förvärvat larmövervaknings- och installationsföretaget Selectron i Uruguay. Enterprise value uppskattas till 20 MSEK (60 MUYU).

Selectron har årlig försäljning på cirka 27 MSEK (80 MUYU) och 90 medarbetare. Företaget har en stark position inom kundsegmenten för finansiella tjänster och detaljhandel.

Securitas är marknadsledande inom säkerhetstjänster i Uruguay. I och med förvärvet av Selectron stärker Securitas sin position inom larmövervakning och installation av säkerhetslösningar.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 februari 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com'

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl.14.00.

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.