04 november 2013 15:00

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Kroatien

 Securitas har förvärvat 65 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Tehnomobil i Kroatien. Förvärvet av resterande 35 procent av aktierna är överenskommet att ske i slutet av 2015. Enterprise value uppskattas till 52 MSEK (46 MHRK).

Tehnomobil har årlig försäljning på cirka 65 MSEK (57 MHRK) och 60 medarbetare. Företaget är den största integreraren av säkerhetssystem i Kroatien och erbjuder en bredd av tekniska säkerhetstjänster, såsom videoövervakning, brand- och gaslarm, inbrottslarm, tillträdeskontroll och parkeringssystem. Tehnomobil har verksamhet i hela landet, med huvudkontor i Zagreb.

Securitas är det nästa största företaget på säkerhetsmarknaden i Kroatien. Med detta förvärv stärker Securitas sitt teknikerbjudande i landet och även i balkanregionen.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2013 kl. 16.00.

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.