01 juli 2010 09:00

Securitas tar stegen in på säkerhetsmarknaden i Singapore

Securitas har i linje med sin strategi att öka närvaron i Asien förvärvat säkerhetsföretaget Legend Group Holding International i Singapore. Enterprise value uppskattas till 56 MSEK (10 MSGD).

Legend har cirka 600 anställda och årlig försäljning på cirka 62 MSEK (11 MSGD). Företagt är ansett som en kvalitetsleverantör av säkerhetstjänster. Enligt det kvalitetsvärderingssystem som polismyndigheten i Singapore använder har Legend en A-värdering.

Säkerhetsmarknaden i Singapore är reglerad av myndigheterna. Totalt finns här cirka 55.000 registrerade väktare.

Securitas närvaro i Singapore är en viktig del i företagets strategi för Securitas verksamhet i Asien. I och med detta förvärv har Securitas i Asien verksamhet i Kina, Hongkong, Taiwan, Vietnam, Thailand och Singapore.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juli 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl. 11.00.

 

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.