09 juni 2011 12:00

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden i Jordanien

Securitas har tecknat överenskommelse om att förvärva 50 procent plus en av aktierna i säkerhetsföretaget Al Sharika Al Muatfawika Likhadamat Al Amin Wa Al Himaya i Jordanien. Säljare är det jordanska företaget JoSecure, helägt av King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Enterprise value uppskattas till cirka 23 MSEK (2,5 MJOD).

Företaget har årlig försäljning på cirka 20 MSEK (2,2 MJOD) och cirka 800 medarbetare, vilket gör det till det näst största säkerhetsföretaget i Jordanien. Säkerhetsmarknaden i Jordanien är mycket fragmenterad och förväntas växa snabbt.

Företaget är geografiskt representerat över hela Jordanien med koncentration i städerna Amman och Aqaba. Företaget är främst verksamt inom kundsegmenten banker och finansiella institut, fastighetsutveckling, kommunikationsföretag samt kommersiella lokaler.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juni 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662, eller email gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2011 kl. 14.00.

 

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.