01 juni 2010 07:00

Securitas tar steget in på säkerhetsmarknaden på Sri Lanka

Securitas har, i linje med sin strategi att expandera på nya marknader, förvärvat 60 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Bren Security på Sri Lanka. Enterprise value uppskattas till 37 MSEK (570 MLKR).

Bren Security har årlig försäljning på cirka 15 MSEK (230 MLKR) och cirka 1.050 anställda. Företaget har verksamhet inom bevakning, främst för ambassader, internationella icke-statliga organisationer (NGOs), kommersiella kunder och bostadsområden i och kring Colombo. Bren Security erbjuder också mobila bevakningstjänster för evenemang och VIP-eskortservice.

Efter 30 år av beväpnad konflikt är nu Sri Lanka väl förberett för hög och hållbar ekonomisk tillväxt, med en förväntad BNP-tillväxt på cirka 6 procent de kommande två åren. 

Säkerhetsmarknaden på Sri Lanka är mycket fragmenterad, med cirka 300 verksamma säkerhetsföretag.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juni 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010 kl. 09.00.

 

Tillgängliga dokument

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.