Skip to main content

Från data till värde: Insikter från Securitas AI-team

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld har användningen av artificiell intelligens (AI) blivit avgörande för organisationer som vill förbättra sin effektivitet och säkerhet. Tekniken erbjuder unika möjligheter att automatisera processer, få insikter från stora datamängder och fatta välgrundade beslut.

Publicerad
04 september 2023 13:00

På Securitas använder AI-teamet artificiell intelligens för att förbättra säkerhetslösningar och effektivisera verksamheten.

Användning av AI för effektivitet och förbättrad säkerhet

Med utvecklingen av avancerade AI-modeller, som Large Language Models (LLM) och neuronnät med djup maskininlärning, blir AI alltmer integrerat i verksamheters olika delar. I takt med att AI vävs in i säkerhetstjänster och lösningar, kan organisationer dra ännu större nytta av tekniken.

Daniel Sandberg, ansvarig för AI-teamet på Securitas, delar gärna med sig av sina insikter om datadriven AI-strategi och implementering.

"Med framväxten av LLM-modeller och neuronnät med djup maskininlärning blir det möjligt att integrera AI i alla delar av vår verksamhet och i alla affärsområden. Inom några år tror jag att AI finns med i allt vi gör," säger Daniel.
Genom att använda LLM-modeller utforskar Daniel och hans team möjligheten att förbättra kommunikation och språkbearbetning på Securitas. Dessa modeller kan användas för att automatisera och optimera olika uppgifter, såsom att generera korrekt och sammanhängande skriftligt innehåll, tillhandahålla realtidsöversättning och analysera stora mängder textdata.

Nätverk för djupinlärning erbjuder möjligheter till utökade säkerhetstjänster och förbättrat skydd eftersom nätverken lär sig mönster och upptäcker avvikelser, vilket möjliggör förebyggande åtgärder genom en avancerad identifiering av hot. AI-system med kapacitet för djupinlärning kan analysera videoflöden från säkerhetskameror, identifiera potentiella faror eller misstänkta rörelser, och larma för snabb respons.

Med hjälp av AI-baserad analys kan organisationer optimera bemanning och schemaläggning samt säkerställa att rätt antal säkerhetsspecialister är utplacerade vid rätt plats vid rätt tid. AI-driven resursfördelning och ruttoptimering bidrar till en förbättrad operativ effektivitet och minskade kostnader.

Förbättrade AI-drivna säkerhetslösningar på Securitas

Securitas genomgår en transformation mot en datadriven strategi. Strategin bygger på den kraft AI erbjuder för att fatta välunderbyggda beslut och leverera skräddarsydda tjänster. Genom denna förändring kan Securitas förbättra sin operativa effektivitet, vilket bidrar till ökad säkerhet för kunderna. Det leder till 1) förbättrad kundupplevelse, 2) snabbare problemupplösning, 3) personliga rekommendationer, 4) exakt kommunikation, 5) riskhantering och 6) effektiv resursallokering.

AI-teamets mål är intimt sammankopplade med Securitas ambition att bli en datadriven organisation. “Vi har en strategi att bli datadrivna, och vi måste genomföra den,” säger Daniel. “Att bli datadrivna innebär att AI hjälper oss att fatta beslut baserade på data, för att på så sätt öka vår effektivitet och säkerställa att vi gör rätt sak vid rätt tidpunkt.”

Ett exempel är optimerad resursanvändning, vilket i sin tur sänker indirekta kostnader. Detta tillvägagångssätt säkerställer ett utvecklat kunderbjudande genom datadrivna beslut. Samarbete mellan olika avdelningar, särskilt teknik och produktledning, är avgörande för en framgångsrik integrering av AI i produktutvecklingscykeln och den övergripande strategiska planeringen. På Securitas arbetar produktansvariga tätt tillsammans med AI-specialisterna och kan därför bidra med insikter om kundens behov och utforma ändamålsenliga arbetsflöden och AI-modeller för specifika ändamål.

Framtidens säkerhet bygger på integration av människa och teknik

En framtida utmaning för säkerhetsbranschen, enligt AI-teamet, är bristen på specialiserad säkerhetspersonal. Ett sätt att möta utmaningen är att förse säkerhetsspecialister med avancerade AI-verktyg. Dessa verktyg möjliggör övervakning av större områden, tidig upptäckt av oregelbundenheter och en förhöjd säkerhet utan att behöva förlita sig på ytterligare personal.

“Den största bidraget AI kan ge säkerhetsbranschen är att lösa bristen på specialister genom att introducera verktyg som låter befintlig säkerhetspersonal automatisera en del av sina uppgifter och på så sätt utvidga deras ansvarsområden. Genom att integrera teknik och människor kan vi öka värdet och resultatet för kunderna,” säger Daniel.

I framtiden ser Daniel AI som en naturlig del av alla säkerhetstjänster. Securitas fortsätter branschledarskapet genom att använda avancerade lösningar för att bemöta komplexa utmaningar och skapa värde i organisationer baserat på datadrivna beslut.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.