Skip to main content

Securitas skyddar världens digitala avtryck

Securitas lanserar erbjudande för datacenter som leds av Milton Plet, Senior Vice President, med 22 års erfarenhet av säkerhet för globala kunder och datacenter.

Publicerad
29 juni 2023 09:21

Data har en central betydelse i samhället, vilket har lett till att frågan om datasäkerhet har fått ökad betydelse. Fram till 2025 förväntas den globala datavolymen nå upp till 175 zettabyte, vilket i sin tur har lett till en explosionsartad ökning av efterfrågan på datacenter. Därför är det av yttersta vikt att skydda datacenter från potentiella hot. 

För att säkerställa skyddet av dessa anläggningar - samt världens digitala fotavtryck - har Securitas nyligen introducerat ett globalt erbjudande specifikt utformad för datacenter. Detta erbjudande ingår som en del av företagets bredare utbud för internationella kunder och kombinerar innovativa teknologier med expertis inom internationell säkerhet för att tillhandahålla omfattande skydd och support till våra globala kunder. 

För närvarande skyddar Securitas Data Center Group 570 datacenter i 36 länder. 

"Det finns inget ’business as usual’ när det gäller datacenter", säger Milton Plet, Senior Vice President. "Datacenter är högsäkerhetsmiljöer med stränga process- och styrningskrav. Därför är det avgörande att använda sig av specialiserade yrkespersoner som förstår miljöns unika egenskaper.” 

Milton_Plet_400x290.jpg

Verksamhet baserad på förtroende 

Som ansvarig för det nya erbjudandet ansvarar Milton för Securitas portfölj av datacenterkunder, driver kompetensutveckling och förbättrar kundvärdet på global nivå. Sedan 2016 har Milton ansvarat för ett av Securitas snabbast växande globala datacenter-uppdrag och omvandlat det till ett av våra främsta strategiska globala kundpartnerskap. 

"Vårt erbjudande bygger på förtroende", tillägger Milton. "Oavsett var du befinner dig eller vilka specifika behov du har så testar, analyserar och förbättrar vi kontinuerligt våra tjänster eftersom dagens säkerhetsutmaningar är både dynamiska och komplexa. Men hela tiden sätter vi kunden i centrum, det är deras förtroende som har gjort oss framgångsrika." 

Securitas erbjuder skräddarsydda lösningar till alla datacenterkunder. Som till exempel: 

  • Globalt ansvar, styrning och en enda kontaktpunkt 
  • Avancerade tekniklösningar och verktyg för att upptäcka, förebygga och förutse hot 
  • Expertis inom säkerhet för datacenter med ett team av dedikerade säkerhetsexperter som effektivt kan stödja och komplettera kundernas säkerhetsoperativa behov 

Att hantera de unika säkerhetsutmaningarna för datacenter 

Datacenter är avgörande för lagring, bearbetning och leverans av den digitala information vi använder i våra dagliga liv. Dessa anläggningar skyddar stora mängder data som genereras av företag, organisationer och individer, och är därför avgörande för vår moderna digitala infrastruktur. Utan datacenter skulle internet som vi känner det inte existera, och molntjänster inte vara lika omfattande. 

Dessa anläggningar möter unika säkerhetsutmaningar, där mänskliga fel är en av de mest påtagliga. Mänskliga misstag är den vanligaste orsaken till driftsstörningar för datacenter, vilket gör det viktigt att minimera antalet personer som har tillgång till platsen. Securitas högt utbildade säkerhetsspecialister för datacenter kan hantera nästan alla säkerhetsutmaningar som kan uppstå samtidigt som de utför andra kritiska uppgifter, vilket minskar behovet av onödig personal och minskar risken för mänskliga fel. 

Minska risken för mänskliga fel 

En betydande del av vårt erbjudande för datacenter handlar om att kontrollera fysisk åtkomst och minska möjligheterna till dataintrång. Tillsammans med våra kunder tar vi fram en säkerhetsstrategi som bygger på principen om minsta möjliga behörighet. 

"Att tillåta åtkomst till ett datacenter bara för att rengöra kameraobjektiv eller uppdatera brandutrustning kan vara rent olämpligt", avslutar Milton. "Våra säkerhetsspecialister minskar inte bara risken för fel för datacenteroperatörer, utan de sparar också pengar åt våra kunder och ger dem trygghet." 

Utöver mänskliga fel möter datacenter potentiella risker från naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, orkaner och skogsbränder, vilket kan leda till strömavbrott, skador på utrustning och andra störningar. Cyberhot innebär också en betydande risk, då hackare kan försöka stjäla eller förstöra känsliga data, installera skadlig kod eller utpressningsprogram, eller ta kontroll över datacentrets system. Dessutom kan strömavbrott eller andra problem med elnätet leda till driftsstopp eller dataförlust. 

Det är i dessa komplexa och flerdimensionella utmaningar som Securitas utmärker sig Med nästan 90 års erfarenhet av att göra världen säkrare ser Securitas det som andra missar. Genom att kombinera expertis, teknik och global räckvidd kan vi erbjuda ett oslagbart skydd för datacenter, oavsett var i världen de finns. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.