Skip to main content

Securitas rådger kring utmaningar i bevakningsbranschen

I decembernumret 2021 av Security magazine belyser de ett antal utmaningar som säkerhetsbranschen för närvarande står inför. Den exemplifierar en mängd olika lösningar och det arbetet som pågår i flera säkerhetsföretag runt om i världen, däribland Securitas.

Publicerad
27 januari 2022 13:30

Securitas lyfter, tillsammans med några av sina främsta kunder, fram praktiska sätt att möta utmaningar som till exempel brist på arbetskraft, svårigheter att hitta och behålla ny personal, föråldrad teknik och ständigt ökande cyberhot.

Global säkerhetsstrategi

Den röda tråden som löper genom alla dessa lösningar är den globala digitala transformationen av Securitas, som skapar effektiva, moderna, sammanhållna och holistiska lösningar som en förbättrad strategi att rekrytera talanger med hjälp av virtuell anställning, screening, introduktion och utbildning och ökad bibehållning av personal. En annan lösning kretsar kring den avancerade IT-infrastrukturen och risken för att möta skadliga cyberattacker.

Den globala strategin och transformationen av Securitas adderar nya verktyg och en bredare verktygslåda, dessa är tillräckligt flexibla för att anpassa sig efter behov för att leda branschen mot en ständigt föränderlig marknad.

Läs hela artikeln här (på engelska)

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.