Alf Göransson

VD och koncernchef i Securitas AB

Född 1957. Alf Göranssons tidigare karriär inkluderar befattningar som VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärs­områdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Alf har en internationell civilekonom- examen från Handelshög­skolan i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och Ligue Internationale des Societes de Surveillance. Styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

Aktier i Securitas: 100.702 B-aktier