Jan Lindström

Ekonomidirektör

Född 1966. Jan Lindström kom till Securitas 1999 som controller för koncernens internbank i Dublin. År 2003 blev han chef för koncernens rapporteringsfunktion vid huvudkontoret i Stockholm, och 2007 utsågs han till ekonomi­direktör.

Jan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid Pricewaterhouse­Coopers.