Sertsin Kaosue

Plats: Bangkok, Thailand
Antal år på Securitas:
- Säkerhetsinspektör 2012 - 2013
- Senior Säkerhetsinspektör 2013 - 2015
Mitt nuvarande jobb: Jag är ansvarig för flera globala kunder inom teknik- och handelssektorerna i Bangkok, Thailand.
Studerat ämne och plats: Stöldförebyggande åtgärder, utryckningstjänster, mobila säkerhetstjänster, larmtjänster och fjärrstyrda videoövervakningstjänster i Stockholm, Sverige

Varför ansökte du om Melker Schörling-stipendiet?

Min landschef informerade oss om stipendiet och förklarade att det vore en bra möjlighet att få internationell erfarenhet av säkerhetstjänsterna som Securitas tillhandahåller i Sverige. Genom att lära mig hur Securitas verksamhet fungerar i Sverige kunde jag ta med denna kunskap tillbaka till Thailand och implementera den här.

Vad lärde du dig/fick du ut av studieresan?

Jag lärde mig hur avdelningarna i Stockholm fungerar och jag fick ingående kunskaper om säkerhetslösningar för handeln, utryckningstjänster och mobila tjänster, larmtjänster och fjärrstyrda videoövervakningstjänster.

Jag fick även möjlighet att göra studiebesök, bland annat på ett stort shoppingcentrum, för att se hur de olika delarna som ingår i säkerhetslösningarna för handeln samverkar för att få stopp på snatterier och oönskade besökare.

Det var mycket intressant att möta ledningen i Stockholm och se hur professionella alla var.

Hur kommer du dela med dig av den här kunskapen/erfarenheten inom din organisation?

Jag har redan delat med mig av vad jag lärt mig, genom en presentation för samtliga chefer på vår avdelning samt för teamen på fältet i Bangkok. Vi kommer att kunna implementera en del av detta direkt medan en del andra delar måste vänta ett tag innan vi kan omsätta dem i praktiken. Vi skulle vilja visa våra kunder hur vi kan tillhandahålla effektivare säkerhetslösningar.

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.