1972

Alla företag i Erik Philip-Sörensens ägo samlas under det gemensamma namnet Securitas.

Logotypen med de tre röda prickarna – som står för Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet – blir snabbt en välkänd symbol, först i Sverige och sedan även internationellt.