2007

Sedan den 1 januari 2007 är Securitas organiserat i Security Services North America (USA, Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations), Security Services Europe, Mobile and Alert Services. Loomis som utför värdehanteringstjänster, planeras att börsnoteras under senare delen av 2008.

I mars tillträdde Alf Göransson som VD och koncernchef för Securitas AB. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av verksamheten inom Mobile and Monitoring ; samt en ökad global närvaro.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält