2009

2009 var ett kärvt men framgångsrikt år. Trots lågkonjunkturen har arbetet med vår långsiktiga strategi att fokusera på ökad specialiserad bevakning fortsatt oförtrutet. Cirka en tredjedel av Security Services Europes försäljningsvolym genereras idag av specialiserade platskontor. Även i vår amerikanska verksamhet är cirka en tredjedel av försäljningen segmenterad. Under 2009 gjorde Securitas 15 förvärv med sammantaget cirka 14.000 anställda och en årlig försäljning motsvarande cirka 1.300 MSEK.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.