2012

I oktober 2012 påbörjades ett omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingsprogram i alla divisioner, i syfte att förbättra rörelseresultatet samtidigt som ytterligare satsningar görs på teknikområdet.

 Till exempel har vi under 2012 investerat i ett globalt kompetenscenter i Malmö för fjärrstyrda videoövervakningstjänster, med uppgift att utveckla lösningar och stödja landsorganisationerna.

Under året har 6 större förvärv gjorts, med 3.200 medarbetare och total försäljning på cirka 500 MSEK.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält