2016

Under 2016 genomförde Securitas fyra större förvärv i Europa, Nordamerika och Latinamerika:

  • Diebolds Electronic Security, Nordamerika (elektroniska säkerhetslösningar)
  • Infratek Security Solutions, Norge (elektroniska säkerhetslösningar)
  • Draht+Shutz, Tyskland (elektroniska säkerhetslösningar)
  • JC Ingeniería, Chile (elektroniska säkerhetssystem)

Gemensamt för förvärven är att de stärker Securitas förmåga och kapacitet inom elektronisk säkerhet. Förvärven bidrar till ett fortsatt högt tempo i omställningen till säkerhetslösningar, där stationär och mobil bevakning kombineras med olika former av elektronisk säkerhet.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält