Skip to main content

Tidslinje

Securitas nuvarande strategi bygger på nästan 90 års erfarenhet av att leda förändringen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra kunder i hjärtat av vår verksamhet. Följ de viktiga händelserna i vår resa mot att bli världens ledande leverantör av intelligenta säkerhetstjänster - från de första åren fram till idag i vår tidslinje.

1934

Erik Philip Sörensen förvärvar Hälsingborgs Nattvakt i Helsingborg, Sverige.

Sörensen förvärvar ett par till säkerhetsföretag i södra Sverige och slår ihop dessa för att bilda Förenade Svenska Vakt AB.

1949

Sörensen grundar Securitas Alarm som ett komplement till bevakningstjänsterna.

1958

Sörensen skapar de tre värderingarna, integritet, vaksamhet och hjälpsamhet som fortfarande är en del av bolaget och symboliseras av de tre prickarna i vår logotype.

1972

Alla bolag som Sörensen äger samlas under ett varumärke – Securitas.

De tre röda prickarna i logotypen blir snabbt en välkänd symbol både i Sverige men även internationellt.

1981

Securitas delas upp mellan de två sönerna.

Den internationella verksamheten utvecklas och blir Group 4 Securicor, medan den svenska verksamheten fortsätter som Securitas.

1983

Securitas i Sweden säljs till Skrinet.

1985

Skrinet säljer Securitas till Investment AB Latour.

Företaget fokuserar sin strategi på säkerhet och man lämnar den tidigare strategin om bred service (inom flera verksamheter).

1988

Securitas förvärvar det svenska låsföretaget ASSA.

1989-1991

Securitas inleder den internationella expansionen under Melker Schörling's ledarskap och förvärvar bolag i Norge, Danmark och Portugal.

Man etablerar sig också i Ungern.Securitas börsnoteras på Stockholmsbörsen.

1992-1993

1992 förvärvar Securitas företaget Protectas med verksamhet i Frankrike, Schweiz, Österrike och Tyskland.

Securitas förvärvar Esabe i Spanien.

1993 blir Thomas Berglund VD och Koncernchef för Securitas AB.

1994-1996

Securitas förvärvar det finska bolaget Abloy som går ihop med låsföretaget ASSA.

ASSA Abloy delas bland aktieägarna och blir ett världsledande låsföretag.

1997

Securitas Direct etableras som en internationell division.

Kontanthanteringsverksamheten etableras som en egen enhet inom Securitas.

1998

Securitas förvärvar företaget Proteg i Frankrike.

I Tyskland förvärvas företaget Raab-Karcher.

1999-2000

Securitas kommer in på den amerikanska marknaden 1999 genom förvärvet av Pinkerton – det marknadsledande säkerhetsföretaget i USA.

2000 förvärvar man företaget Burns, det näst största säkerhetsföretaget i USA.

Flera lokala företag förvärvas i USA.

Securitas blir den största aktören på den amerikanska marknaden, med en marknadsandel på 20%.

2001

För bättre affärsfokus delas Securitas upp i fem divisioner.

Securitas förvärvar Loomis, Fargo & Co och blir den största aktören i USA inom kontanthantering.

2002-2003

Flertalet förvärv genomförs i Holland, Spanien, Tyskland och i USA för att stärka vår marknadsposition ytterligare.

2004

För att bli marknadsledande inom segmentet bank- och andra högsäkerhetskunder förvärvar Securitas företaget Bell Group plc. i England och Eurotelis i Frankrike.

I Frankrike förvärvas bolaget Valiance, för att stärka marknadspositionen inom kontanthantering avsevärt.

2005

Divisionen för säkerhetstjänster i USA rapporterar positiv marknadstillväxt samt en stabil marginaltillväxt.

Väktarverksamheten i USA genomgår ett omfattande strukturellt arbete som resulterar i en tydligare organisation, ett varumärke och effektivare metoder.

Divisionen för säkerhetstjänster i Europa bygger upp sin nya organisation som är indelad efter kundsegment, för att bättre kunna fokusera på tjänsteutveckling samt segmentet nya kunder.

Förändringar i den europeiska flygplatssäkerhetsaffären sätter tillfällig press på divisionens marginaler.

Securitas visar kraftig utveckling i USA och genomför två förvärv.

Securitas Direct påbörjar sin expandering i Frankrike och Benelux.

2006

Securitas Systems och Securitas Direct distribueras till aktieägarna den 29 september 2006. De är noterade som separata bolag på Stockholmsbörsen.

Securitas ABs styrelse föreslår att tre divisioner omvandlas till oberoende, specialiserade säkerhetsföretag: Loomis Cash Handling Services AB, Securitas Direct AB och Securitas Systems AB.

På den en extra bolagsstämma som hålls den 25 september 2006 beslutas att distribuera Securitas Systems och Securitas Direct till aktieägarna genom skattefri utdelning. Båda noterades på O-listan på Stockholmsbörsen den 29 september 2006. Planer att distribuera och notera Loomis under andra halvåret 2007 påbörjas.

2007

Securitas omorganiseras och bildar Security Services North America (med USA, Kanada, Mexico och Pinkerton), Security Services Europe, och Mobile and Alert Services.

Man börjar planera för att börsnotera Loomis i slutet av 2008.

I mars tillträder Alf Göransson som VD och Koncernchef för Securitas AB.

Securitas framtidsstrategi lanseras i augusti, med tre nyckelelement: en högre grad av specialisering inom tjänsteerbjudanden som drivs av mer kundsegmentering; utbyggnad av mobil- och övervakningsverksamheten; och en ökad global närvaro.

2008

Loomis distribueras till aktieägarna den 3 december 2008 och börsnoteras som ett separat bolag på Stockholmsbörsen.

2009

Securitas genomför 15 förvärv.

2010

Securitas genomför 15 större förvärv.

Man etablerar sig i fem nya länder.

Med förvärvet av företaget Paragon i USA tillhandahålls en plattform för expansion inom den statliga marknaden, värd 3 500 MUSD.

Med förvärvet av Reliance i England blir Securitas landets näst största säkerhetsföretag.

2011

19 större förvärv genomförs.

Securitas förvärvar en större verksamhet i England som gör Securitas till den näst största aktören med nästan 20% marknadsandel.

Securitas stärker sin position på den amerikanska statens säkerhetsmarknad och investerar i tekniska kompetenser.

Securitas genomför flera viktiga förvärv i Latinamerika.

2016

Securitas genomför fyra större förvärv i Europa, USA och Latinamerika:

 • Diebold's Electronic Security, North America (electronic security solutions)
 • Infratek Security Solutions, Norge (electronic security solutions)
 • Draht+Shutz, Tyskland (electronic security solutions)
 • JC Ingeniería, Chile (electronic security systems)

2017

Från och med 2017 rapporterar man en stor del av informationen från kundsiter i ett digitalt format. Detta ger Securitas en unik möjlighet att samla olika typer av data – alltifrån incidentrapporter, kameraflöden och sensorer till accesskontroll. Denna data kan också kombineras med data från öppna källor, till exempel brottsstatistik och polisanmälningar.

Den här kunskapsdatabasen lägger grunden för förebyggande säkerhet. Avancerad analys skapar möjlighet att övervaka pågående hot, dra slutsatser om framtida händelser och göra realtidsjusteringar av åtgärder och säkerhetsnivåer beroende på kundernas förändrade behov.

2018

Securitas når en omsättning på över 100 miljarder svenska kronor.

Securitas genomför tre större förvärv:

 • Alphatron Security Systems i Holland
 • Automatic Alarm i Frankrike
 • Kratos Public Safety and Security i USA

2019

En strategisk transformation beslutas – att dubblera omsättningen inom elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar 2023, i jämförelse med 2018.

Ett par förvärv genomfördes:

 • Global Elite Group, ett företag som levererar säkerhetstjänster inom flygindustrin i USA
 • Företaget Allcooper Group som arbetar med elektronisk säkerhet i England
 • Staysafe, ett larmövervakningsföretag i Australien

2020

Våra transformationsprogram ska hjälpa oss att bli säkerhetsbranschens ledare inom intelligenta tjänster. IS/IT-programmet kommer skapa en moderniserad plattform för infrastruktur och de andra transformationsprogrammen kommer stötta vår strategiska tillväxt och förfina våra processer.

Större förvärv som genomfördes var:

 • Techco Security i Spanien
 • Stanley Security (verksamhetsdelarna inom elektronisk säkerhet i Tyskland, Indien, Portugal, Singapore och Schweiz)
 • FE Moran Security Solutions i USA

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.