Vår platta, decentraliserade organisation

Securitas är en kunskapsledare med en stark global ställning. Vår verksamhet har en platt, decentraliserad struktur med tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Verksamheten i Afrika, Mellanöstern och Asien ingår i divisionen AMEA.

Security Services North America

  • Tillhandahåller säkerhetstjänster i USA, Kanada och Mexiko.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom organisationen för nationella och globala kunder (National and Global Accounts).
  • I affärssegmentet ingår även Pinkerton Corporate Risk Mangement, som erbjuder konsult- och utredningstjänster relaterade till säkerhet, exempelvis bedrägeriutredningar, förvärvsgranskning, datarekonstruktion samt skydd av immateriella tillgångar och varumärken.
  • Totalt har affärssegmentet cirka 720 platschefer och 122.000 medarbetare.
  • Läs mer om Security Services North America

Security Services Europe

Security Services Europe är en sann paneuropeisk organisation, som tillhandahåller säkerhetstjänster till större och medelstora företag i 28 länder.

  • Aviation, som ingår i affärssegmentet, erbjuder flygplatssäkerhet i 15 länder.
  • Tjänsteerbjudandet omfattar även mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag och bostadsområden, samt elektroniska larmövervakningstjänster.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom avdelningen för europeiska och globala kunder (European and Global Accounts).
  • Totalt har detta kundsegment cirka 770 platschefer och 128.000 medarbetare.
  • Läs mer om Security Services Europe

Security Services Ibero-America

Security Services Ibero-America erbjuder specialiserade säkerhetstjänster åt större och medelstora företag i nio länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien.

Afrika, Mellanöstern och Asien

Verksamheterna i Afrika, Mellanöstern och Asien är organiserade i en division, AMEA. Klicka här för att läsa mer om AMEA.

 

Klicka här för att läsa mer om våra affärssegment i års- och hållbarhetsredovisningen 2018.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.