Securitas security Las Vegas

Vår platta, decentraliserade organisation

Securitas är en kunskapsledare med en stark global ställning. Vår verksamhet har en platt, decentraliserad struktur med tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Verksamheten i Afrika, Mellanöstern och Asien ingår i divisionen AMEA.

Security Services North America

  • Tillhandahåller säkerhetstjänster i USA, Kanada och Mexiko.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom organisationen för nationella och globala kunder (National and Global Accounts)
  • I affärssegmentet ingår även Pinkerton Corporate Risk Mangement, som erbjuder konsult- och utredningstjänster relaterade till säkerhet, exempelvis bedrägeriutredningar, förvärvsgranskning, datarekonstruktion samt skydd av immateriella tillgångar och varumärken
  • Totalt har affärssegmentet cirka 112.000 medarbetare och cirka 720 platschefer
  • Läs mer om Security Services North America

Security Services Europe

Security Services Europe är en sann paneuropeisk organisation, som tillhandahåller säkerhetstjänster till större och medelstora företag i 26 länder.

  • Aviation, som ingår i affärssegmentet, erbjuder flygplatssäkerhet i 15 länder.
  • Tjänsteerbjudandet omfattar även mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag och bostadsområden, samt elektroniska larmövervakningstjänster.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom avdelningen för europeiska och globala kunder (European and Global Accounts).
  • Totalt har detta kundsegment 117.000 medarbetare och cirka 780 platschefer.
  • Läs mer om Security Services Europe

Security Services Ibero-America

Security Services Ibero-America erbjuder specialiserade säkerhetstjänster åt större och medelstora företag i sju länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien.

Afrika, Mellanöstern och Asien

Verksamheterna i Afrika, Mellanöstern och Asien är organiserade i en division, AMEA. Klicka här för att läsa mer om AMEA.


Klicka här för att läsa mer om våra affärssegment i årsredovisning 2016

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält