Securitas security guard Florida

Våra värderingar är grunden i vår verksamhet

Våra värderingar är grunden i vår verksamhet och vår företagskultur bygger på de värderingar som skapar ett långsiktigt ekonomiskt framgångsrikt företag, till fördel för kunder, medarbetare och aktieägare. Våra värderingar kan sammanfattas i tre ord: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

Securitas företagskulturs främsta mål är att utbilda kompetenta, specialiserade medarbetare och kvalificerade yrkesmänniskor med uppgift att göra samhället säkrare för alla. Vår framgång mäts i det förtroende vi får från vår omgivning.

Ärlighet

En Securitasmedarbetare är ärlig och har därför förtroendet att arbeta på egen hand i kundens anläggningar eller med värdefull egendom. Securitas kompromissar aldrig när det gäller kravet på ärlighet. Ärlighet inbegriper också rätten till yttrandefrihet, skyldigheten att rapportera oegentligheter och att inte undanhålla information.

Vaksamhet

Yrkeskunnande innebär att se, höra och utvärdera, och en Securitasmedarbetare är alltid uppmärksam. En professionell väktare utvecklar en intuition som hjälper honom/henne att lägga märke till sådant som inte andra ser. Denna vaksamhet krävs för att väktaren ska vara observant på potentiella risker eller incidenter i kundens anläggningar.

Hjälpsamhet

Hjälpsamhet betyder att våra medarbetare alltid är redo att hjälpa till inom ramen för ett visst uppdrag.

Klicka här för att läsa Securitas Värderingar och Etik

Klicka här för att läsa mer om hur Securitas arbetar med socialt samhällsansvar

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.