Viktiga siffror och händelser

Här är några viktiga siffror och händelser under 2018 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv. 

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

  • Total försäljning 101.467 MSEK (92.197)
  • Organisk försäljnings­tillväxt 6 procent (5)
  • Rörelsemarginal 5,2 procent (5,1)
  • Föreslagen utdelning 4,40 SEK (4,00)

Finansiella mål

Securitas har två finansiella mål:

En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent:

  • Vinsten per aktie steg från 7,87 SEK till 9,17 SEK, en ökning med 12 procent (valutajusterad, före jämförelsestörande poster)

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20:

  • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld minskade från 0,19 till 0,13.

Förvärv

Fyra större förvärv gjordes 2018: Kratos Public Safety and Security, U.S.A.; Pronet Security and Sernet Services, Turkiet; Automatic Alarm, Frakrike och Alphatron Security Systems, Nederländerna. Klicka här för att läsa sidan 12 i helårsrapporten januari-december 2018 för en fullständig lista över förvärv under 2018.

Securitas AB:s års- och hållbarhetssredovisning 2018

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.