Skip to main content

Viktiga siffror och händelser

Finansiella mål och förvärv.

Finansiella mål och måluppfyllnad

  • En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent: 

Vinst per aktie ökade från 6,63 SEK till 8,59 SEK.

  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i snitt 2,5: 

Nettoskuld i relation till EBITDA minskade från 2,1 till 1,9.

  • Ett kassaflöde från rörelsen om 70 till 80% av rörelseresultatet: 

Rörelsens kassaflöde var 93% (147)  

Större förvärv under 2021

Under 2021 förvärvade vi Dansk Brandteknik i Danmark, Protection One i Tyskland, Tepe Güvenlik i Turkiet och Supreme Security i USA.

Klicka här för att läsa sidan 93 (not 17) i helårsrapporten januari-december 2021 för en fullständig lista över förvärv under 2021.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.