Securitas security officers at windmill in Turkey

Viktiga siffror och händelser

Här är några viktiga siffror och händelser under 2016 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv. 

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

  • Total försäljning 88.162 MSEK (80.860)
  • Organisk försäljnings­tillväxt 7 procent (5)
  • Rörelsemarginal 5,2 procent (5,1)
  • Föreslagen utdelning 3,75 SEK (3,50)

Finansiella mål

Securitas har två finansiella mål:

En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent:

  • Vinsten per aktie steg från 5,67 SEK till 7,24 SEK, en ökning med 9 procent

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20:

  • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld minskade från 0,22 till 0,13.

Förvärv

Fyra större förvärv gjordes 2016: Diebold's Electronic Security, Nordamerika; Draht+Schutz, Tyskland; Infratek Security Solutions, Norge; och JC Ingenería, Chile. Klicka här för att läsa sidan 10 i helårsrapporten januari-december 2016 för en fullständig lista över förvärv under 20165.

Securitas AB:s årsredovisning 2016

PDF-version

Online-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält