Securitas security officers at windmill in Turkey

Viktiga siffror och händelser

Här är några viktiga siffror och händelser under 2017 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv. 

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

  • Total försäljning 92.197  MSEK (88.162)
  • Organisk försäljnings­tillväxt 5 procent (7)
  • Rörelsemarginal 5,1 procent (5,2)
  • Föreslagen utdelning 4,00 SEK (3,75)

Finansiella mål

Securitas har två finansiella mål:

En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent:

  • Vinsten per aktie steg från 7,24 SEK till 7,83 SEK, en ökning med 9 procent (valutajusterad, före jämförelsestörande poster)

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20:

  • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld ökade från 0,13 till 0,19.

Förvärv

Två större förvärv gjordes 2017: Central de Alarmas Adler, Mexiko och PSGA, Australien. Klicka här för att läsa sidan 10 i helårsrapporten januari-december 2017 för en fullständig lista över förvärv under 2017.

Securitas AB:s årsredovisning 2017

PDF-version

Online-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.