Viktiga siffror och händelser

Här är några viktiga siffror och händelser under 2019 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv.

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

  • Total försäljning 110.899 MSEK (101.467)
  • Organisk försäljnings¬tillväxt 4 procent (6)
  • Rörelsemarginal 5,2 procent (5,2)
  • Föreslagen utdelning:

Styrelsen i Securitas AB har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman 2020 på grund av osäkerheten kring situationen med COVID-19 och kan senare komma att överväga att besluta om ett nytt utdelningsförslag. För ytterligare information, klicka här för att se pressmeddelande från den 28 april 2020.

Finansiella mål

  • En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent:

Vinsten per aktie steg från 9,17 SEK till 9,61 SEK, en ökning med 4 procent (verklig förändring justerat för ändrade valutakurser, jämförelsestörande poster, IFRS 16 och påverkan av skattereformen i USA)

  • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i snitt 2,5:

Nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade från 2,3 till 2,2.

  • Ett kassaflöde från rörelsen om 70 till 80% av rörelseresultatet:

Rörelsens kassaflöde var 85%

Förvärv

Större förvärv under 2019 inkluderade: Global Elite Group, U.S.A.; Allcooper Group, Storbritannien; och Staysafe, Australien.

Klicka här för att läsa sidan 108 (not 16) i helårsrapporten januari-december 2019 för en fullständig lista över förvärv under 2019.

Kontakta oss för mer information

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.