Webbpolicy

Integritetsvillkor och ansvarsbegränsningar

Dessa allmänna integritetsvillkor och ansvarsbegränsningar gäller för Securitaskoncernens webbplats. Observera att det kan finnas ytterligare integritetsvillkor och ansvarsbegränsningar på enskilda webbplatser tillhörande företag inom Securitaskoncernen, eller på webbplatser inom Securitaskoncernen där särskilda funktioner eller tjänster tillhandahålls.

Upphovsrätt, varumärken och villkor för användande

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Securitas AB (eller dess dotterbolag och/eller licensinnehavare där så anges). Samtliga varumärken, företagslogotyper, symboler och andra kännetecken tillhör Securitas AB (eller dess dotterbolag), om inte annat anges på denna webbplats.

Om inte annat uttryckligen anges har Du tillstånd att granska, kopiera, skriva ut och sprida alla publicerade dokument på webbplatsen, förutsatt att:

(i) det är för rent privat och icke-kommersiellt bruk
(ii) det görs uteslutande i informationssyfte, och
(iii) hänvisning till Securitas sker när dokumentet används.

Personuppgifter

Personuppgifter som Du lämnar för att erhålla information och material från oss, såsom broschyrer och kataloger, samlar vi in och lagrar i syfte att kunna förse Dig med den efterfrågade informationen. De insamlade och lagrade personuppgifterna används endast inom Securitaskoncernen.

Du kan när som helst begära att Dina personuppgifter korrigeras eller tas bort. Du är även berättigad att utan kostnad årligen erhålla en kopia av Dina av oss dokumenterade personuppgifter. Securitas AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om Du vill korrigera eller erhålla en kopia av Dina personuppgifter, skall Du vända dig till Securitas AB, P.O. Box 12307, 102 28 Stockholm, Sverige. Märk kuvertet "Till: Securitaskoncernens personuppgiftsansvarige".

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser utanför Securitaskoncernen. Securitaskoncernen ansvarar inte för integritetsvillkoren, eller behandlingen av personuppgifter, på sådana webbplatser.

Inga cookies

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation, och i överensstämmelse med liknande lagstiftning i andra medlemsländer inom den Europeiska Unionen, skall alla som besöker en webbplats informeras om vad "cookies" används till, samt ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil innehållande information som lagras på din dator. Cookies används av rent tekniska skäl för att underlätta användandet av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Filen används sedan för att anpassa webbplatsen i överrensstämmelse med dina val och intressen. Den andra typen av cookies kallas "tillfälliga cookies". Medan du besöker en webbplats skickas tillfälliga cookies mellan din dator och servern för att information skall kunna göras tillgänglig. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger av webbläsaren. På Securitaskoncernens webbplats används tillfälliga cookies för att hantera ditt val av språk. Inga permanenta cookies används. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Klicka här för att läsa vår cookie policy (på engelska)

Inga Garantier

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV VAD SLAG DE ÄN MÅ VARA.

Securitaskoncernen lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag avseende andra webbplatser som du kan nå genom länk från denna webbplats. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och att tillse att vad som än används är fritt från virus, maskar, trojaner och andra föremål av destruktivt slag.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Informationen på denna webbplats kan när som helst ändras utan föregående tillkännagivande.

Internetbaserade transaktioner

I och med att Internet är en global miljö, innefattar användandet av Internet för att samla in och behandla personuppgifter nödvändigtvis att information överförs på internationell basis. Genom att använda denna webbplats, och genom att kommunicera elektroniskt med oss, samtycker Du till att vi behandlar Dina personuppgifter på detta sätt, samt att Securitas äger rätt att överföra Dina personuppgifter till företag inom Securitaskoncernen även utanför EU, under förutsättning att Dina personuppgifter, i enlighet med vad som angetts ovan, inte överförs utanför Securitaskoncernen.

Kontaktinformation

Om Du har några frågor eller funderingar angående ovanstående villkor, tveka inte att kontakta Securitas AB genom Securitaskoncernens kontaktsida på vår webbplats eller via kontaktuppgifterna nedan.

Securitas AB, P.O. Box 12307, 102 28 Stockholm, Sverige. Märk kuvertet "Till: Securitaskoncernens personuppgiftsansvarige".
E-post: info@securitas.com