Skip to main content

Intelligent säkerhet

En viktig del i Securitas strategi är att främja innovation av nya tjänster – en resa vi har påbörjat med målet att bli en servicepartner i global omfattning för intelligenta säkerhetslösningar och leda omvandlingen av säkerhetsbranschen.

Vårt fokus är att förbättra och förstärka befintliga tjänster och även introducera nya tjänster på marknaden som tillgodoser kundernas specifika behov. För att uppnå det är det grundläggande att vi utökar våra digitala verktyg. 

Digitalisering 

Det första exemplet på digitaliseringen av kundupplevelsen är MySecuritas-appen, en digital kundkanal som levererar dynamisk incidentrapportering och omvärldsbevakning till våra kunder i digital form. Den är också avsedd som en digital distributionskanal för våra egna och våra partners tjänster. Den har testats grundligt samtidigt som den uppdateras fortlöpande på en av våra marknader och lanseras nu på flera andra marknader. 

Med det digitala kundgränssnittet kan Securitas leverera nya tjänster på ett snabbt, enkelt och enhetligt sätt.  Parallellt med detta arbetar vi fortlöpande med att säkerställa att data som samlas in är anonymiserade, strukturerade och att de används i enlighet med dataskyddsförordningar samt våra policyer. 

Innovation 

Vi har många medarbetare med kompetens inom artificiell intelligens, big data och digitala produkter. Tillsammans med våra erfarna säkerhetsexperter utvecklar de nya produkter och tjänster samt förstärker befintliga tjänster. Securitas storlek, närvaro och marknadsposition är alla viktiga faktorer som gör det möjligt för oss att arbeta datadrivet, leverera intelligenta tjänster och tillhandahålla snabba och lämpliga åtgärder för våra kunder.   

Nästa exempel är en nyligen lanserad tjänst som går under namnet Risk Prediction (riskförutsägelser). Baserat på ett flertal datauppsättningar, statistiska modeller och maskininlärningsalgoritmer kan tjänsten förutse var och när säkerhetsincidenter mest sannolikt kommer att inträffa – i realtid.  Den här tjänsten kommer att vara tillgänglig via den digitala kanalen MySecuritas.  

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.