Skip to main content

Kontor

En trygg arbetsplats är en grundläggande del i att hålla en verksamhet i gott skick. Att se till att arbetsplatsen har rätt skydd bidrar i hög grad till att förhindra och minska riskerna för incidenter. Det hjälper inte bara kunden att hålla känslig information och egendom säkra, utan även medarbetarna kommer att känna sig tryggare.

Kontorsbyggnader och myndighetslokaler behöver passerkontroller för sina medarbetare och besökare. Av säkerhets- och utrymningsskäl får besökare inte lämnas ensamma i byggnaderna.   

Securitas erbjuder kompletta lösningar av hög kvalitet när vi tar hand om din fastighet med allt från säkerhetsteknik, övervakning och utryckning till kontroll och uppföljning av brandskydd. 

Vi utvecklar, installerar och underhåller lösningar som gör kontor och fastigheter funktionella, trygga, säkra och effektiva. Vi föreslår system som hanteras centralt, är skalbara och integrerade med HR-system, Active Directory, skalskydd och system för besökshantering. 

Kontor och fastigheter har många intressenter:

hyresgäster, besökare och fastighetsförvaltare – alla med olika behov och förväntningar. Våra specialutbildade väktare och projektteam tillgodoser varje intressents behov och skyddar kundernas fastigheter från stöld, vandalisering, obehöriga, brand och andra säkerhetsrisker. 

Våra lösningar omfattar följande:  

 • Parkeringsövervakning: öka säkerheten för alla på parkeringsplatsen  
 • Hantering av in- och utpassering: att välkomna och övervaka besökare och medarbetare 
 • Räkna antalet människor: övervaka flödet av besökare  
 • Skydd vid ensamarbete: fjärrstyrd videoövervakning för medarbetare på isolerade arbetsplatser 
 • Skalskydd: skydda ett specifikt område mot misstänkt beteende 
 • Fjärrstyrd larmverifiering: omedelbar utredning vid larm 

Säkerhetsbelysning avskräcker inbrottstjuvar i Medicon Village i Sverige

Dagens moderna belysningssystem har utvecklats från enkla system som endast tände och släckte en glödlampa till avancerade sensornätverk. Utvecklingen av belysningssystemen är en följd av behovet att ta fram energibesparande belysning, vilket har lett fram till system som kan fastställa när ljuset bör tändas och vilken ljusstyrka som krävs för att lysa upp omgivningen. För Securitas är det viktigaste att systemen kan upptäcka närvaro och hur denna information används. Vi har kartlagt vilka tjänster som tillför mervärde till de tjänster vi erbjuder kunderna.

Ända sedan belysningen uppfanns har den använts i avskräckande syfte inom säkerhetsbranschen. Belysning har visat sig effektiv för att förhindra brott genom sin direkta psykologiska påverkan på inkräktaren. För att förstärka den brottsförebyggande verkan hos fjärrstyrda videoövervakningstjänster lägger vi till en rad smarta belysningsfunktioner, såsom rörelsedetektorer i alla befintliga armaturer. Konceptet utvecklades från en inomhuslösning som skapar en illusion av närvaro i fastigheten, till lösningar där vi låter Securitas Operation Center (SOC) styra ett ljusflöde och i realtid följa inkräktaren.  

Samma system hjälper till att upptäcka närvaro vid en utrymning och kombinerar belysningsstyrning med utrymningsvägledning. På väg dit kan konceptet ge bevakningsinstruktioner som följer väktaren i realtid och ger rätt instruktion baserat på var på fastigheten väktaren befinner sig.  

Lösningen omfattar följande: 

 • Belysningskontroller 
 • PIR, närvaro- och rörelsesensorer 
 • IP-baserade lampor 
 • Integrerat detekteringssystem 
 • Fjärrstyrda videoövervakningstjänster 
 • Vägledning till nödutgångar 
 • Meddelanden i byggnaden 
 • Fjärrstyrning från Securitas Operation Center 
 • Brandsäkerhet 

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.