Vårt ansvar

Säkerhetstjänster ger konkreta sociala och ekonomiska fördelar, både för våra kunder och hela samhällen. För Securitas är hållbarhet basen för långsiktig tillväxt.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2017

PDF-version

UN Global Compact

Securitas AB är nu anslutet till UN Global Compact och vi har åtagit oss att följa dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*