Securitas security guard New Delhi

Ansvarsfullt företagande

En hållbar verksamhet utgör grunden för Securitas långsiktiga tillväxt. Verksamheten måste vara hållbar, inte bara finansiellt utan även i socialt avseende och ur miljösynpunkt. För oss utgör företagets samhällsansvar en viktig del av det dagliga arbetet.

Säkerhetstjänster ger konkreta sociala och ekonomiska fördelar, både för våra kunder och hela samhällen. För Securitas är ansvarsfullt företagande basen för långsiktig tillväxt.

Kunderna kan fokusera på kärnverksamheten

Genom att erbjuda företag och samhällen våra säkerhetslösningar kan kunderna fokusera på sin kärnverksamhet och utvecklas. Vi erbjuder dessutom specialiserade tjänster som gör kunderna effektivare och som kan minska effekterna på miljön.

Hållbar verksamhet

Securitas bedriver verksamhet i 56 länder och har drygt 335.000 medarbetare över hela världen. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är prioriterat, men vi måste även bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt, ta hänsyn till vår miljöpåverkan och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Först då kan vi nå hållbarhet inom alla våra verksamhetsområden.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält