Securitas security guards Florida

Ansvar ger mervärden

Securitas är kunskapsledare inom säkerhet, specialiserat på säkerhetstjänster baserade på teknik, människor och kunskap. Vår kärnverksamhet är säkerhet. Genom att tillhandahålla säkerhet i de samhällen vi verkar i, bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vi föregår med gott exempel och strävar efter att bedriva all vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

För oss utgör företagets samhällsansvar ett affärsmässigt synsätt som bidrar till ekonomisk, social och miljömässig nytta för våra intressenter och ökar värdet på Securitas varumärke. Vårt anseende är gott och att leva upp till våra kunders och övriga intressenters förväntningar är en viktig del av vår strategi.

Vi bidrar till ett säkrare samhälle

Säkerhet och stabilitet är av stor betydelse för ett välfungerande samhälle. Securitas roll är att se till att företag, infrastruktur och myndigheter fungerar som de ska, utan avbrott. Skydd av arbetsplatser, offentliga platser och fastigheter spelar en viktig roll i hur vi bidrar till ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Som ett av få globala säkerhetsföretag med erfarenhet, expertis och kapacitet för att skydda samhällets kärnfunktioner, är Securitas ansvar ännu större i tider av otrygghet och osäkerhet.

I många fall sammanfaller lönsamhet och ansvarstagande. Våra väktare som arbetar nattetid kan till exempel minimera energiförbrukning i kundernas kontorslokaler genom att stänga av den utrustning som inte används. Detta ger mervärde till kunderna, dels genom att de sparar pengar och dels för att deras miljöpåverkan minskar. Samtidigt är det en lönsam tjänst för Securitas.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält