Securitas security guard Hongkong

Internationella etikkoder sätter standard

Securitas är medlem i viktiga braschorganisationer, som Security Ligue and the International Code of Conduct Association. Vi har undertecknat deras respektive etikkod.

Security Ligue är en av säkerhetsbranschens centrala institutioner. Securitas VD och koncernchef Alf Göranssson är ordförande i Security Ligue.

Security Ligue är en organisation bestående av privata säkerhetsföretag i världen och finns representerad i alla världsdelar, i 34 länder. Organisationen spelar en viktig roll i att definiera, etablera och hålla en hög etisk och yrkesmässig standard inom den globala, privata säkerhetsbranschen. Detta åstadkoms genom utbyte av idéer och erfarenheten mellan medlemsföretagen.

Security Ligue Code of Conduct and Ethics

Som medlem i organisationen har Securitas antagit och undertecknat Ligues uppförande- och etikkod, the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden, ger ett enhetligt synsätt och ramverk för uppförande och etik.

Syftet med Koden är att sätta en standard för hur Ligues medlemsföretag ska bedriva verksamhet och samverka med intressenter för att kunna bidra positivt till samhället, både globalt och lokalt.

Koden bygger på principer i etablerade normer från FN och OECD och omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Code of Conduct for Private Security Service Providers

Securitas är medlem i the International Code of Conduct Association och har undertecknat the International Code of Conduct for Private Security Service Providers.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält