Securitas.com

Minskade affärsrisker

Att arbeta ansvarsfullt medför många affärsfördelar för Securitas. Till exempel blir det minskade risker och lättare att få tillstånd på nya marknader.

Innan ett företag förvärvas i ett land där Securitas inte redan bedriver verksamhet utökas den sedvanliga förvärvsgranskningen med till exempel bakgrundskontroller av nyckelpersoner, kontroller mot sanktionslistor och en bedömning av de mänskliga rättigheterna.

Lättare att få tillstånd på nya marknader

Securitas expanderar på marknader där säkerhetsbranschen håller på att avregleras eller inte är lika mogen. På dessa marknader kan vi dra fördel av att vi är en ansvarsfull partner. Det blir lättare för oss att delta i offentliga upphandlingar och få verksamhetstillstånd.

Kundernas förtroende ökar

Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning leverantörer som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Framför allt kunder med stora, globala kontrakt ställer ofta strikta affärsetiska, miljömässiga och sociala krav på leverantörerna. Genom att arbeta aktivt med ansvarsfullt företagande bygger vi upp kundernas förtroende för oss som leverantör.

Utvecklar nya tjänster

Som branschledande aktör har vi ett ansvar att utveckla nya tjänstekoncept. Våra nya koncept ska ge kunderna förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Nyheterna kan bottna i idéer som minskar kundernas miljöpåverkan eller gör kunderna mer effektiva och på så sätt också förbättrar deras lönsamhet.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält