Securitas security guard

Tre värderingar styr arbetet

Securitas verksamhet baseras på tre grundläggande värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik (Securitas Values and Ethics) hjälper oss att upprätthålla och främja en hög affärsetik.

Riktlinjerna bygger på tre grundläggande värderingar som alla våra medarbetare ska följa:

Ärlighet

Ärlighet betyder att Securitas har en öppen attityd till verksamheten. Vi kompromissar inte med våra krav på ärlighet och sanning. Ärlighet omfattar också rätten att öppet uttrycka sina åsikter och rapportera oegentligheter och annan relevant information utan att riskera repressalier.

Vaksamhet

Vaktsamhet betyder att Securitas har en professionell attityd till verksamheten. Vi förväntar oss att medarbetarna strävar efter att vara uppmärksamma och kan observera, lyssna och bedöma, för att sedan göra det som är rimligt för att skydda kundensanläggningar och materiella värden samt följa de värderingar och den etik som Securitas står för.

Hjälpsamhet

Hjälpsamhet betyder att Securitas strävar efter att göra livet lättare för människor. Medarbetarna förväntas vara redo att ingripa utifrån kontexten för det specifika uppdraget. Vi måste vara beredda att stötta våra kollegor, kunder och andra som behöver hjälp.

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2019

PDF-version

Kort digitalversion

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.