Securitas security guard

Tre värderingar styr arbetet

Securitas verksamhet baseras på tre grundläggande värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

Securitas Värderingar och Etik (Securitas Values and Ethics Code) hjälper oss att upprätthålla och främja en hög affärsetik.

Riktlinjerna bygger på tre grundläggande värderingar som alla våra medarbetare ska följa:

Ärlighet

Ärlighet innebär att vara hederlig och handla på ett etiskt sätt.  Vi kompromissar inte med våra krav på ärlighet och sanning. Ärlighet omfattar också rätten för våra medarbetare att öppet uttrycka sina åsikter och rapportera oegentligheter och annan relevant information utan att riskera repressalier.

Vaksamhet

Vaksamhet innebär att vara aktiv och uppmärksam. Våra medarbetare behöver vara observanta lyssna och kunna bedöma en situation för att skydda dels våra kunders anläggningar och egendom, dels de värderingar och den etik som Securitas står för.

Hjälpsamhet

Hjälpsamhet innebär att vara serviceinriktad och tillmötesgående gentemot våra kunder, medarbetare och andra medmänniskor som behöver din hjälp.

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2019

PDF-version

Kort digitalversion

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.