Dialog leder till förbättringar

Securitas uppmuntrar en fortlöpande och proaktiv dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar och för att identifiera områden som vi behöver vidareutveckla. Vi träffar regelbundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet, och vår strävan är att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag.

Arbetsförhållandena är viktigast

Med jämna mellanrum inbjuds externa och interna intressenter inklusive kunder, investerare, leverantörer och ideella organisationer att delta i vår enkät om vårt hållbarhetsarbete och kommunikation.

Enkäten 2019 innehöll frågor om vilka hållbarhetsområden som Securitas bör fokusera på, hur intressenterna anser att vi presterar på dessa områden

och slutligen, deras syn på hur hållbart Securitas är som företag.

Resultaten visade på områden som även tidigare har ansetts som prioriterade:

  • Skäliga arbetsförhållanden
  • Hälsa och säkerhet
  • Korrekta affärsmetoder
  • Kompetensutveckling
  • Mångfald och lika rättigheter

De områden där intressenterna ansåg att Securitas presterar bäst var bland annat korrekta affärsmetoder/anti-korruption, mänskliga rättigheter, skäliga arbetsförhållanden samt datasekretess och konfidentialitet. En tydlig majoritet (76 procent) av intressenterna bekräftade också att Securitas förstår deras prioriteringar och förväntningar.

Vi har även regelbundet möten med olika intressenter, så som fackföreningsrepresentanter och investerare.

Hållbarhetsarbetets utveckling

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra kommunikationen av hållbarhetsfrågor, exempelvis genom flera kvantitativa och kvalitativa data om resultaten.

Med hjälp av intressenternas synpunkter fortsatte vi arbetet med att mäta och redovisa nyckeltal och har färdigställt en hållbarhetsrapport för 2019 enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standards.

Regelbundna kundundersökningar

Kunder är en viktig intressentgrupp och kundnöjdhetsundersökningar är ytterligare ett sätt att upprätthålla en konstruktiv dialog med denna grupp. De tre huvudsakliga resultaten från undersökningar genomförda under 2019 är:

  • Tjänstekvalitet – de flesta kunderna är nöjda med tjänstekvaliteten
  • Utbildning – väktarnas utbildning kan förbättras ytterligare
  • Kommunikation – mer kommunikation för att underlätta för kunderna

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2019

PDF-version

Kort digitalversion

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.