Dialog leder till förbättringar

Securitas har en fortlöpande dialog med sina intressenter. På så sätt vet vi vilka förväntningar som finns och hur vi kan förbättra oss.

Vi sätter värde på våra intressenters insikter för att utveckla vår strategi och bättre förstå de frågor som är viktigast för dem. Vi har regelbunden, i många fall daglig, kontakt med våra intressenter.

Arbetsförhållandena är viktigast

Med jämna mellanrum inbjuds externa och interna intressenter inklusive kunder, investerare, leverantörer och ideella organisationer att delta i vår enkät om vårt hållbarhetsarbete och kommunikation.

I den senaste enkäten ansåg externa intressenter att arbetsförhållanden, exempelvis minimilöner och övertidsbestämmelser var den viktigaste frågan, tillsammans med relationerna medarbetare/ledning och granskningar av mänskliga rättigheter i Securitas verksamhet. De interna intressenterna ansåg att anti-korruption, riskutvärdering, utbildning och arbetsmiljöfrågor var de viktigaste frågorna, följt av arbetsförhållanden.

Vi har även regelbundet möten med olika intressenter, så som fackföreningsrepresentanter och investerare.

Hållbarhetsarbetets utveckling

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra kommunikationen av hållbarhetsfrågor, exempelvis genom flera kvantitativa och kvalitativa data om resultaten.

Med hjälp av intressenternas synpunkter fortsatte vi arbetet med att mäta och redovisa nyckeltal och har färdigställt en hållbarhetsrapport för 2018 enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standards.

Regelbundna kundundersökningar

Eftersom kunderna är en av de viktigaste intressentgrupperna genomförs kundundersökningar regelbundet på våra större marknader.

De tre huvudsakliga resultaten från undersökningar genomförda under 2018 är:

  • Tjänstekvalitet – de flesta kunderna är nöjda med tjänstekvaliteten
  • Utbildning – väktarnas utbildning kan förbättras ytterligare
  • Kommunikation – mer kommunikation för att underlätta för kunderna

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2019

PDF-version

Kort digitalversion

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.