Ekonomiska effekter på flera plan

Securitas verksamhet ger ekonomiska effekter på flera plan. Medarbetarna får ekonomisk trygghet, kunderna får tjänster som gör dem mer effektiva och samhällen kan bli säkrare och tryggare till en lägre kostnad.

Securitas tjänster ger konkreta sociala och ekonomiska fördelar, för såväl kunder och medarbetare som hela samhällen. Den främsta ekonomiska inverkan sker genom att vi betalar lön till våra medarbetare, som bor och arbetar i de samhällen som vi skyddar.

Vi är en stor arbetsgivare och har således en viktig ekonomisk funktion. Många familjer är beroende av att vi kan betala rimliga löner.

Tryggar viktiga samhällsfunktioner

Vi erbjuder också tjänster direkt till den offentliga sektorn och tryggar på så sätt viktiga samhällsfunktioner. I vissa länder har privata säkerhetsleverantörer tagit över olika offentliga uppgifter, exempelvis bevakning av offentliga byggnader och utryckningstjänster. Vi erbjuder lösningar som förbättrar säkerheten och sänker kostnaderna.

Gör kunderna mer effektiva

Vi utvecklar även specialiserade tjänster som gör att kunderna kan minska sina miljöeffekter, till exempel när vi i samband med bevakningen också ser över belysning, temperatur och luftkonditionering i kundernas lokaler.

Tar emot varor på natten

En annan tjänst som gynnar våra kunder inom detaljhandeln är att vi kan ta emot varor på natten och hantera leveranserna direkt när de kommer fram till butikerna. Leveranskedjan blir mycket effektivare om varorna redan har tagits emot när butiken öppnar. Dessutom slipper kunden den extra kostnaden för att ha personal på plats nattetid. Securitas övervakar automatiskt varumottagningen.

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2018

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.