Securitas security guard Las Vegas

Så möter vi intressenternas krav

Vårt mål är att skapa långsiktigt värde till kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. För att lyckas med det är nära, tillitsfulla relationer med alla våra intressenter en grundförutsättning.

Kunderna

Vi måste ha en djupgående förståelse för våra kunders behov och branschspecifika krav, både för att kunna erbjuda optimerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar och för att vi som leverantör ska kunna möta deras krav gällande hållbarhet.

Med bättre riskanalys och förbättrade metoder för förebyggande arbete kan brott, bränder och andra hot förhindras, vilket ger en förstärkt säkerhet och lägre kostnader för skador och störningar. Att se till att information är säker skyddar inte bara kunderna och förebygger incidenter och brott, utan stödjer också ofta deras verksamheter och ger mervärde. Vårt fokus på medarbetarnas säkerhet, skäliga anställningsförhållanden och löner bidrar till att vi kan leverera tjänster som kunderna kan lita på.

Medarbetare och arbetstagarrepresentanter

Securitas mest värdefulla tillgång är våra drygt 345.000 medarbetare i över 56 länder i hela världen. Tidigare, befintliga och framtida medarbetare är viktiga för Securitas och är en del av företagets grund.

Medarbetarna söker efter en pålitlig arbetsgivare som kan garantera att de får skäligt betalt för sitt arbete, att de får möjlighet att nå sin fulla potential och uppmuntras att utvecklas genom utbildning och erfarenhet.

När uppdragen utgör fysiska risker måste medarbetarna vara rätt utrustade för uppdraget. Starka kundrelationer är också viktigt för våra medarbetare, eftersom de tillbringar mycket av sin tid ute på kundernas anläggningar. Det är viktigt inte bara för att säkra framtida arbete, utan också för medarbetarnas välbefinnande och tillfredsställelse med jobbet. Med allt mer övervakningsteknik vill medarbetarna vara säkra på att deras integritet och information skyddas.

Aktieägare, investerare och analytiker

En ständig dialog med aktieägare och investerare säkerställer den långsiktiga utvecklingen av vår verksamhet.

När det gäller ekonomisk stabilitet ligger vårt fokus på högre kostnadseffektivitet och mer förutsägbara kostnader. En långsiktig hållning som möjliggörs genom en högre andel bibehållna kundkontrakt och en personalstyrka som är rustad för att hantera nya lösningar samt digitalisering ger en ökad stabilitet för framtida intäkter och kassaflöde. Vår förmåga att förstå, hantera och vara transparenta avseende risker minskar driftskostnaderna och skyddar vårt anseende, vilket i sin tur skyddar aktieägarnas investeringar.

Sammantaget leder detta till högre rörelseresultat och en högre avkastning på sysselsatt kapital, vilket på längre sikt hjälper Securitas att attrahera nya aktieägare.

Leverantörer

Securitas har många leverantörer i vår verksamhet. För Securitas är det viktigt att våra leverantörer följer villkoren som rör bland annat värderingar och etik.

Vi ger våra leverantörer information om våra Riktlinjer för Värderingar och Etik och inkluderar efterlevnaden av riktlinjerna i våra leverantörsavtal. Vi har också specifika riktlinjer och rekommendationer för leverantörer och utför riskbedömningar av leverantörer vid behov.

Samhället

Securitas spelar en aktiv roll i tusentals lokalsamhällen i hela världen. Säkerhet och stabilitet är av stor betydelse för ett välfungerande samhälle. Securitas roll i en allt mer oförutsägbar värld är att hjälpa företag, infrastruktur och offentliga myndigheter att fungera som de ska, utan avbrott.

Skydd av arbetsplatser, offentliga platser och fastigheter utfört på ett ansvarsfullt sätt spelar en viktig roll i hur vi bidrar till ett säkrare och mer hållbart och produktivt samhälle. Det är också värdefullt att vi som arbetsgivare tillämpar goda anställningsförhållanden och betalar skatt.

Branschorganisationer

Som ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen fungerar Securitas som drivkraft när det gäller att höja standarden och den professionella nivån inom säkerhetsbranschen. Securitas är medlem i lokala och internationella branschorganisationer, exempelvis International Security Ligue, American Society of Industrial Security (ASIS) och International Code of Conduct Association (ICoCA).

Inom branschorganisationer verkar vi för att förbättra statusen för väktaryrket, höja lönenivåerna i branschen och intensifiera arbetet med kompetensutveckling.

Beslutsfattare och myndigheter

Securitas samarbetar med myndigheter i alla länder där vi bedriver verksamhet. Vi arbetar för att förbättra affärsvillkoren i säkerhetsbranschen genom lagar och regelverk och utforskar även möjligheter att bredda utbudet av uppdrag för ett säkrare och tryggare samhälle

Klicka här för att läsa om hur vi arbetar med säkerhet på ett hållbart sätt i årsredovisningen 2017

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2017

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.