Securitas security guard

Stort socialt engagemang

Securitas främsta sociala uppgift är att vara en bra, pålitlig och trygg arbetsgivare för våra drygt 335.000 medarbetare. Vi arbetar även för att höja standarden i säkerhetsbranschen.

Medarbetarna är Securitas viktigaste tillgång. Vi ska erbjuda dem goda villkor och möjligheter till utveckling och karriär.

Nöjda medarbetare stannar längre

Att investera i våra medarbetare genom att förbättra villkoren och utveckla deras olika färdigheter är positivt ur ett affärsmässigt perspektiv. Nöjda medarbetare tenderar att stanna längre och bli mer kvalificerade. Med mer kvalificerade medarbetare kan vi erbjuda mer specialiserade och kvalificerade tjänster, som ökar värdet för kunden och leder till högre marginaler åt oss.

För att kunna utvecklas ytterligare genomför vi sedan 2008 medarbetarundersökningar i divisionen Security Services Europe. Efter undersökningen tar varje land fram åtgärdsplaner för att genomföra förbättringar utifrån resultatet. 2016 genomförde divisionen Security Services North America för första gången en medarbetarundersökning (endast chefer och tjänstemän).

Lika möjligheter för alla

Securitas använder inte påtvingad, ofrivillig eller minderårig arbetskraft och respekterar alla medarbetares rättigheter att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Vi är en arbetsgivare som förespråkar lika möjligheter för alla och tolererar inte mobbning eller trakasserier.

Tydlig policy vid kriser

Securitas har tagit fram krishanteringspolicy och riktlinjer för att i möjligaste mån undvika hotfulla och potentiellt farliga situationer. Vi utbildar och förbereder våra medarbetare och ger dem bästa möjliga hjälp att hantera svåra situationer om de ändå uppstår.

Ökar standarden inom säkerhetsbranschen

Securitas arbetar aktivt för att förbättra statusen för väktarna och villkoren inom säkerhetsbranschen. För att höja branschens standard arbetar Securitas för obligatorisk grundläggande utbildning för väktare. Vi har inrättat våra egna utbildningscentra i de flesta länder där vi är verksamma.

Kontinuerliga dialoger med facket

Vi för dialoger för att förbättra vårt arbete, på såväl internationell, nationell som lokal nivå. Securitas har ett globalt avtal med fackförbundet UNI Global Union och Svenska Transportarbetareförbundet.


Klicka här för nyckeldata: Ansvarsfullt företagande - socialt 2016

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält