Securitas security guard New Delhi

Initiativ i lokalsamhällena

Securitas är en arbetsgivare och samarbetspartner som kunderna litar på och vi spelar en viktig roll i de samhällen där vi verkar. Här är några exempel på hur vi deltar i olika initiativ i lokalsamhällena:

Argentina

För Securitas Argentina är det viktigt att vara en del av leverantörskedjan, inte bara som leverantör, utan också som inköpare. Bolaget har etablerat ett utvecklingsprogram för leverantörerna, där vissa produkter köps från små lokala leverantörer, som erbjuder arbete till människor med funktionsnedsättningar eller som på annat sätt bidrar till svagare delar i samhället. För Securitas är det ett bra sätt att stärka de samhällen där vi bedriver verksamhet.

Indien

I Indien känner sig många kvinnor otrygga på offentliga platser. För att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle har Securitas Indien initierat ett flertal initiativ, bland annat har bolaget aktivt marknadsfört självförsvarskurser för kvinnor bland sina kunder, där Securitas medarbetare utbildar den kvinnliga personalen. Genom ett annat initiativ bidrar Securitas till att lösa en av de största utmaningarna på landsbygden i Indien, nämligen bristen på separata toaletter för flickor. Det här problemet får många flickor att sluta skolan när de uppnår en viss ålder. Securitas har hjälpt till att bygga toaletter till flickorna i statliga skolor, så att flickorna känner sig trygga och inte känner sig tvungna att avbryta sin utbildning.

Norge

I Norge hjälper projektet "Ringar på vattnet" människor med begränsad arbetslivserfarenhet att få anställning. Securitas Norge har med
framgång deltagit i projektet genom att anställa ett antal personer. Kombinationen av att ha en rekryteringspolicy och en CSR-strategi som omfattar personer med begränsad arbetslivserfarenhet, och verksamhet i många olika delar av landet, har starkt bidragit till projektets mycket goda resultat.

Polen

Securitas Polen arbetar aktivt för att skapa arbetstillfällen för människor med funktionsnedsättningar, både som väktare och administratörer. Vi skapar tillgängliga arbetsplatser, och uppmuntrar personlig och professionell utveckling så att alla kan arbeta hos oss, oavsett förutsättningar. Securitas ger också stöd till medarbetare med funktionsnedsättningar som är aktiva inom olika sporter, till exempel genom att sponsra deras deltagande i turneringar och köp av utrustning. En medarbetare är till exempel mycket framgångsrik inom sportskytte, och är en av kandidaterna till det polska landslaget i sommarparalympics 2016.

Spanien

Könsrelaterat våld är ett problem i många samhällen. Securitas Spanien har aktivt tagit ställning genom att underteckna ett avtal med ministeriet för hälsa, säkerhet och jämställdhet för att anställa kvinnor som har blivit utsatta för könsrelaterat våld. För att göra medarbetarna uppmärksamma på problemet, har Securitas en intern kommunikationskampanj där man informerar medarbetarna om vilka tecken man ska vara uppmärksam på, och vad man kan göra för att hjälpa offren för könsrelaterat våld.

Storbritannien

I Storbritannien finns en stor välgörenhetsorganisation som arbetar med att förebygga olyckor i hemmet. I ett pilotprojekt med volontärer sprider organisationen kunskap om hur man skapar en säker hemmiljö. Syftet är att hjälpa sårbara familjer att minska risken för dödsfall och skador i hemmet. Securitas Storbritannien spelar en viktig roll i att erbjuda grundläggande utbildning till volontärerna vad gäller riskmedvetande, konflikthantering, personlig säkerhet, kundservice, mångfald och kommunikationsförmåga.


Klicka här för att läsa fler exempel på hur vi deltar i initiativ i lokalsamhällena

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält