Securitas security guard Florida

Skapa möjligheter för krigsoffer i Colombia

I Colombia har det utdragna inbördeskriget drabbat många människor hårt, de flesta av dem saknar utbildning och lever i fattigdom. Under 2012 anslöt sig Securitas Colombia till FNs Global Compact och initiativen Business for Peace (B4P) och Women's Empowerment.

Genom att delta i projekten fick vi möjlighet att i samarbete med myndigheter rekrytera krigsoffer, flyktingar och pensionerade militärer. Securitas ger gratis väktarutbildning till dessa personer och erbjuder dem sedan anställning i företaget.

Utbildning i frågor om mänskliga rättigheter

I ett annat initiativ har Securitas genom att underteckna den så kallade Transparency Pact slutit ett avtal med den colombianska staten om att utbilda våra medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter. Syftet med initiativet, som stöds av den colombianska regeringen och The Swedish Business Network i Colombia, är att bekämpa korruption genom att stärka utvecklingen av en sund affärsmiljö med tydliga regler. Som en del av arbetet har Securitas Colombia antagit riktlinjerna i World Economic Forums initiativ för partnerskap mot korruption.

Utbilda leverantörer i affärsetik

Med hjälp av FNs Global Compact och orporación Fenalco Solidario, en organisation som främjar samhällsansvar hos företag, utbildar Securitas Colombia även leverantörer i affärsetik, samhällsansvar och mänskliga rättigheter.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.