Securitas security guard

Internationella säkerhetstjänster för globala kunder

Våra kunder växer och blir allt mer globala. Därför erbjuder Securitas säkerhetslösningar som möter de specifika krav en internationell organisation ställer.

Securitas har en unik närvaro i Europa och globalt. Vi är stolta över att vara det största säkerhetsföretaget i Europa med egen verksamhet i 27 länder. Genom vår globala närvaro kan vi följa och stödja våra större kunder när de expanderar på nya marknader.

Securitas ger mervärde genom att vi:

  • Erbjuder en global kontaktperson för kundens internationella säkerhetslösningar
  • Erbjuder hög specialisering och ett starkt branschkunnande
  • Hittar synergieffekter för kundens organisation och delar beprövade erfarenheter inom kundens organisation
  • Samordnar våra leverantörer för att optimera kundens interna resurser
  • Tillhandahåller lösningar som uppfyller lagkrav och regler på alla marknader


Dessutom erbjuder vi larmövervakning av hög teknisk kvalitet inklusive:

  • Skräddarsydd rapportering
  • Uppföljning av lokala och internationella synergieffekter

Kontakta oss för mer information:

European and Global Accounts

E-post: segad@securitas.be

National and Global Accounts i U.S.A.

E-post: info@securitasinc.com