Securitas security guard Chicago

Kommunal lösning sänker försäkringspremien

Färre utgifter för inbrott, minskad vandalism, ökad trygghet och en betydande sänkning av försäkringspremien tack vare den positiva skadeutvecklingen, är effekten av det väktarsystem som Securitas Danmark A/S har byggt upp i Faaborg-Midtfyns kommun.

– Vi ska ha trygghet för medborgarna, personalen och verksamheterna i Faaborg-Midtfyns kommun säger borgmästare Bo Andersen (V). Genom att investera i förebyggande och preventiv säkerhet, skapar vi trygghet och säkrar att Faaborg-Midtfyn förblir en attraktiv kommun.

Förebyggande och preventiv säkerhet

Securitas Danmark A/S har skött väktaruppdraget för kommunens räkning sedan 2002 och har idag flera väktarbilar kopplade till systemet. Väktarna kör runt i kommunen under kvälls- och nattimmarna och bara det faktum att de varit synliga i hela området har haft en god preventiv effekt. Som ett led i väktaruppdraget för kommunen ronderar Securitas Danmark A/S också på flera av verksamheterna i kommunen och säkrar att det är stängt, släckt och låst som det ska vara. Detsamma gör man på rådhuset, skolorna och de övriga kommunala institutionerna.

– Vi kan dock inte helt utesluta att vi får objudna "gäster" och då har vi en god beredskap med en genomsnittlig reaktionstid på ca 2 min. Utryckningstiden är avgörande för hur stora skador en tjuv hinner orsaka, förklarar Lennart Jørgensen, riskkoordinator hos Faaborg-Midtfyns kommun.

Professionella väktare

Kriminalitetens hårdhet och brutalitet har förändrats under de senaste 10–15 åren och riskbilden har förändrat sig markant.

– Det ska vi inte utsätta vår personal för, utan vi ska använda professionella väktare. Jag är mycket nöjd med att det är utbildade väktare vi skickar ut. De vet hur de ska agera i och hantera en given situation, säger Bo Andersen (V).

Flexibel lösning

– Det är avgörande för oss att lösningen är mycket flexibel, så att vi kan ändra/anpassa uppgifterna med kort varsel. Samtidigt vet orosstiftarna aldrig vilken vår aktuella insats är. Det ger oss optimal säkerhet och optimalt resursutnyttjande. För oss är det utan tvivel det täta samarbetet, väktarnas lokalkännedom och flexibiliteten som gör skillnaden, avslutar Lennart Jørgensen.

Läs mer om våra säkerhetstjänster:

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.