Securitas Operation Center – samordnar säkerhetslösningen

Securitas Operation Center kopplar ihop våra medarbetare, vår teknik och våra processer. Våra center gör det möjligt för oss att använda viktig information för att leverera en heltäckande säkerhetslösning och vidta de rätta åtgärderna för våra kunder, dygnet runt. På detta vis kan vi samordna våra säkerhetslösningar på ett effektivare sätt, med större precision och med ett högre nyttjande av systemen.

Proaktivt säkerhetsarbete

Genom att använda den information som inhämtas och hanteras i våra Securitas Operation Centers kan vi erbjuda våra kunder nya och bättre säkerhetslösningar. Framförallt kan vi vara proaktiva i vårt säkerhetsarbete, snarare än att bara reagera på händelser när de inträffar.

Specialutbildade operatörer

I våra center sköter specialutbildade operatörer de olika delarna i säkerhetslösningen . Operatörerna är experter på att snabbt ta hand om olika problem och lösa dem utifrån kundernas önskemål.

Kostnadseffektiva säkerhetslösningar

Våra heltäckande säkerhetslösningar ökar kostnadseffektiviteten för kunden. Vi kombinera våra kunskaper om kundernas säkerhetsbehov med data och information, och därigenom kan vi optimera mixen av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning.

Rutiner och verktyg för rapportering

Kvaliteten på den information som kunden får, och hur snabbt de får den blir bättre tack vare Securitas rutiner och verktyg för rapportering. Processerna finslipas och förbättras fortlöpande, baserat på information och olika rapporter från systemet.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.