Faktorer som driver efterfrågan på säkerhetstjänster

Den globala utvecklingen går allt snabbare, vilket innebär att säkerhetsbranschen måste anpassa sig efter ändrade mönster, bland annat genom ökad användning av teknik.

De viktigaste faktorerna som driver efterfrågan på säkerhetstjänster är:

  • Teknisk utveckling: Allt eftersom en bättre infrastruktur fortsätter att förbättra uppkopplingsmöjligheterna mellan maskinvara, programvara och människor, skapar tekniken nya möjligheter inom alla områden.
  • Global urbanisering: Ökad folktäthet, större socioekonomiska klyftor och högre brottslighet är viktiga drivkrafter.
  • Beroende av stabil drift: Då fler sektorer och verksamhetsområden blir allt känsligare för störningar och mer beroende av en stabil drift, förväntas efterfrågan på effektiva säkerhetslösningar förbli hög.
  • Växande medelklass: Stigande nivåer av ekonomisk aktivitet och välstånd i tillväxtregioner har resulterat i fler tillgångar som behöver skyddas, i kombination med en oro för brottslighet och otillräckliga offentliga säkerhetstjänster.
  • Infrastrukturutveckling: Allt eftersom efterfrågan på transport-, energi- och kommunikationssystem ökar i hela världen, ökar även efterfrågan på kvalificerade säkerhetstjänster.
  • Förhöjd spänning över hela världen: Social och politisk oro, naturkatastrofer och politisk instabilitet i vissa områden förstärker behovet av flexibla och effektiva säkerhetslösningar.

Klicka här för att läsa mer om tillväxtmöjligheter i årsredovisningen 2016

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält