Faktorer som driver efterfrågan på säkerhetstjänster

Den globala utvecklingen går allt snabbare, vilket innebär att säkerhetsbranschen måste anpassa sig efter ändrade mönster, bland annat genom ökad användning av teknik.

De viktigaste faktorerna som driver efterfrågan på säkerhetstjänster är:

  • Större sårbarhet och ökade kostnader för avbrott: Avancerade produktionsprocesser är mycket känsliga för avbrott, vilket skapar en ökad efterfrågan på säkerhetslösningar inom såväl den privata som offentliga sektorn.
  • Faktisk och uppfattad risk för brott är en viktig drivkraft bakom efterfrågan på säkerhetstjänster. Trots att antalet rapporterade brott inom vissa kategorier minskar i många länder finns det för närvarande en utbredd uppfattning om att brottsligheten ökar, vilket ökar efterfrågan på säkerhetslösningar.
  • Säkerhet som tidigare hanterats internt sköts alltmer av privata säkerhetsföretag, på grund av den offentliga sektorns begränsade resurser, och i vissa fall tack vare politiska beslut som öppnar marknaden för konkurrens. De privata säkerhetsföretagens risk- och säkerhetsexpertis ger också ökat värde.
  • En högre nivå av ekonomisk aktivitet och välstånd i utvecklingsregioner ger fler anläggningar, verksamheter och hem som behöver skyddas, och fler människor, företag och offentliga myndigheter som har råd med säkerhetslösningar.
  • Den globala urbaniseringen leder till ökad befolkningstäthet, större socioekonomiska klyftor och ökande brottslighet, vilket skapar ett behov av fler säkerhetstjänster.
  • Utvecklingen på infrastrukturområdet skapar ett behov av kvalificerade säkerhetslösningar och säkerhetstjänster för växande kollektiva transportsystem och offentlig egendom.
  • Ökad spänning i världen, med social och politisk oro. Naturkatastrofer, terrorism och politisk instabilitet förstärker behovet av flexibla och effektiva säkerhetslösningar.

Klicka här för att läsa mer om tillväxtmöjligheter i årsredovisningen 2017

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.