Teknik spelar en viktig roll i säkerhetsbranschens utveckling

Säkerhetsbranschen är mitt uppe i ett paradigmskifte, där tekniken spelar en viktig roll i branschens utveckling. Vissa tydliga faktorer driver på efterfrågan:

  • Ett ökat behov av säkerhetslösningar skräddarsydda för ett särskilt segment eller en individuell kund.
  • Den privata säkerhetsmarknaden fortsätter att växa i takt med att den offentliga sektorn upptäcker de potentiella vinsterna med att lägga ut säkerhetsansvaret på entreprenad för det arbete som i nuläget utförs av polis eller andra myndigheter.
  • Ökat säkerhetsmedvetande bland privata företag och myndigheter inom offentlig sektor, liksom en ökad medvetenhet om de potentiella förluster som kan uppstå när säkerheten inte prioriteras.
  • Ökade personalkostnader leder till ett pågående arbete för att förbättra rörelsemarginalerna genom en högre andel elekronisk säkerhet i säkerhetslösningar och mervärdestjänster.
  • Kostnadsmedvetande driver branschens aktörer att vara effektiva, välskötta och innovativa
  • Kundkrav och förväntningar om förbättrad hållbarhet ökar i hela sektorn.


Klicka här för att läsa mer om tillväxtmöjligheter i årsredovisningen 2016

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält