Securitas security Madrid

Vision 2020 – Påskynda omvandlingen

Securitas strategi att leda omvandlingen av branschen har tagit ny fart genom strategiarbetet Vision 2020. Företaget gör betydande framsteg i att utveckla teknikbaserade säkerhetslösningar och samtidigt tillgodose kundernas efterfrågan på brandskydd och riskhantering.

Förberedda för framtiden

I vår Vision 2020 är vi det ledande globala säkerhetsföretaget, specialiserat på säkerhetstjänster baserade på människor, teknik och kunskap. För att nå vår vision ska vi fortsätta att fokusera på att:

 • Kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet
 • Öka den organiska försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och teknik
 • Förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet
 • Bygga ut nätverken och öka antalet mobila väktare och utryckningsenheter
 • Brandskydd och riskhantering för företag

Viktiga projekt inom Vision 2020

Securitas strategi för koncernen, Vision 2020, utvecklas väl. Under 2016 slutförde vi flera nyckelprojekt som tillsammans har fört oss närmare våra långsiktiga mål. Projekten är indelade i grupper av åtgärder på kort sikt (Fix), medellång sikt (Grow) och lång sikt (Transform).

Åtgärder på kort sikt (Fix)

I Fix utmärker sig tre koncernövergripande åtgärder:

 • Säkerställa global standard för våra Securitas Operation Centers
 • Framgångsrikt identifiera lämpliga förvärv inom elektronisk säkerhet
 • Slutföra en IT-handlingsplan för koncernen

Åtgärder på medellång sikt (Grow)

På medellång sikt fokuserar vi på åtgärder som ökar tillväxten för säkerhetstjänsterna:

 • Utöka vår verksamhet inom mobila tjänster
 • Öka tillväxten inom elektronisk säkerhet, fjärrbevakning och larmövervakningstjänster
 • Förbättra differentieringen genom mycket specialiserade kundsegment
 • Utöka brandskydd och trygghetslösningar
 • Investera och växa inom riskhantering för företag

Åtgärder på lång sikt (Transform)

På längre sikt är vårt mål att omvandla (Transform) säkerhetsbranschen genom att identifiera och göra verklighet av nya, framtida möjligheter, exempelvis genom att fokusera på användningen av digital historisk data och realtidsdata, och hur information och erfarenheter kan tillämpas för att omsätta denna data i praktisk handling, med potential att förhindra brott och hot.

Rätt medarbetare

Det är avgörande för vår strategi att vi kan attrahera och behålla rätt medarbetare. En bra rekryterings- och introduktionsprocess, och inte minst utbildning, kommer att vara nyckeln till framgång.

Klicka här för att läsa mer i VD-ordet i årsredovisningen 2016

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält