Securitas security Belgium

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Securitas integrerar system, personal och utrustning i högpresterande säkerhetslösningar

145,70SEK Securitas B
(SECU B)
Förändring
0,83%
2016-08-26 18:00

Fjärrstyrd videoövervakning

Våra fjärrstyrda videoövervakningstjänster är molnbaserade säkerhetslösningar som kunden hyr av Securitas och som levererar bästa säkerhet i innovativa och kostnadseffektiva paket. Kameror med senaste tekniken tillsammans med mjukvaror skapar säkerhet i realtid och förebygger incidenter, optimerar väktarnas tid och reducerar kostnader.