Securitas security guards

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Securitas integrerar system, personal och utrustning i högpresterande säkerhetslösningar

Securitas security guard

Säkerhetstjänster för multinationella och globala kunder

Vi erbjuder säkerhetslösningar som möter kraven som ställs av internationella organisationer.

Läs mer om våra internationella säkerhetstjänster