Securitas security Belgium

Utvecklad säkerhet med ny teknik

Securitas integrerar system, personal och utrustning i högpresterande säkerhetslösningar

Delårsrapport januari-mars 2016
Delårsrapport
Presentationsbilder

Ljudsändning

Årsredovisning 2015

 

 

 

 

130,70SEK Securitas B
(SECU B)
Förändring
-0,38%
2016-05-27 18:00

Fjärrstyrd videoövervakning

Våra fjärrstyrda videoövervakningstjänster är molnbaserade säkerhetslösningar som kunden hyr av Securitas och som levererar bästa säkerhet i innovativa och kostnadseffektiva paket. Kameror med senaste tekniken tillsammans med mjukvaror skapar säkerhet i realtid och förebygger incidenter, optimerar väktarnas tid och reducerar kostnader.