Riskbaserad uppföljning

Uppföljning genomsyrar alla nivåer i organisationen och genomförs av olika funktioner beroende på om det avser operationella frågeställningar eller finansiell rapportering. En rad olika uppföljningsaktiviteter genomförs för att följa upp och minska riskerna.

Riskanalyser används som grund för att fastställa vilka aktiviteter som ska utföras vad gäller uppföljning från ett revisionsperspektiv. En viktig återkommande komponent är analys av resultaten från ERM-självutvärderingen, vilka är föremål för granskning. Omfattningen av dessa insatser (det vill säga länder och prioriterade risker) bestäms också baserat på en årlig riskanalys. Andra viktiga verktyg inkluderar landsbesök och diagnostik.

För exempel på aktiviteter under 2015 samt verktyg som används hänvisas till sidan 43 av årsredovisning 2015.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält