Henrik Zetterberg

Chefsjurist

Född 1976. Henrik Zetterberg började på Securitas som chefsjurist i slutet av september 2014.

Han har tidigare varit anställd i Assa Abloy. Där har han haft olika befattningar inom Group Legal samt inom två divisioner samt som chefsjurist för Entrance System-divisionen. Dessförinnan var han senior biträdande jurist på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Henrik Zetterberg har en juristexamen från Lunds Universitet.

Aktier i Securitas: 0*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2015