Elisabeth Reithofer

Bild på Elisabeth Reithofer, Stipendiat 2013Plats: Graz, Austria

Antal år på Securitas:
- Kundtjänstansvarig för kollektivtrafikkunder sedan maj 2008

Mitt nuvarande jobb: Jag är ansvarig för kundtjänsten för kollektivtrafikkunder och för kundrelationer samt utbildning av biljettkontrollanter.

Studerat ämne och plats: Kollektivtrafiksektorn i Hamburg, Tyskland

Varför ansökte du om Melker Schörling-stipendiet?

Min regionschef berättade för mig om Melker Schörling-stipendiet. Jag läste sedan om stipendiet på hemsidan och bestämde mig för att söka eftersom jag ville få en chans att se hur biljettkontroller utförs i ett annat land, i synnerhet i en större stad än Graz. Jag tyckte även att det skulle vara intressant att få lära mig mer om hur den tekniska biten fungerar vid biljettkontroller.

Vad lärde du dig/fick du ut av studieresan?

Det var imponerande att se hur Securitas i Hamburg samarbetar med sina kunder och medarbetare. Jag fick många nya idéer om hur man kan förbättra samarbetet med våra kunder ytterligare och hur man får medarbetarna mer motiverade. Det var helt otroligt att se hur biljettkontrollanterna genomförde utpasseringskontroller och hur de kontrollerade samtliga färdbevis på en buss. Jag insåg hur viktigt det är att biljettkontrollanterna får löpande fortbildning.

Hur kommer du dela med dig av den här kunskapen/ erfarenheten inom din organisation?

Jag har redan delat med mig av mycket av denna information på möten med mina medarbetare och med biljettkontrollanter samt med en del av våra kunder på möten jag haft tillsammans med min regionchef. Nu vill jag omsätta en del av dessa nyförvärvade kunskaper i mitt dagliga arbete. Jag rekommenderar verkligen alla att söka Melker Schörling-stipendiet! Det är en unik chans att få se hur medarbetare inom Securitas arbetar på olika ställen i världen och man kan snappa upp nya idéer och lösningar som man sedan kan använda i sitt dagliga arbete. 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält