Skip to main content

Divisionaliseringen

Konsolideringen i säkerhetsmarknaden, ökande kundkrav och specialiseringen av säkerhetstjänsterna ställde nya krav på Securitas sätt att organisera sitt kunderbjudande.

Den landbaserade organisationen med en gemensam ledning för alla verksamhetsgrenar visade sig mindre effektiv för de alltmer specifika kundkraven som ställdes på såväl bevakningstjänster som larm och värdehantering.

År 2000 genomförde Securitas en omfattande omställning till en divisionaliserad struktur med fem divisioner. Dessa organiserade all landverksamhet inom bevakning i USA respektive Europa, stora larmsystem, hemlarm och värdehantering med egna ledningsresurser. Varje -division utvecklade egna koncept för sin egen marknad under Securitasnamnet med stöd av den stora organisationens finansiella styrka och ledande position i många marknader.

Den gemensamma Securitaskulturen, främjade också affärsmannaskap, entreprenörskap och ägarskap, drivkrafter som varit vägledande såväl i Securitas uppbyggnad som i den fortsatta expansionen.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.